Bivak

Het woord “tent” komt van het Latijnse “tendere”, dat “spannen” betekent.
Het is een opgespannen onderkomen dat eenvoudig en snel is op te bouwen en af te breken. Door deze eigenschap heeft het veel uiteenlopende toepassingen gekregen. Denk aan de campings en festivals waar je het dagelijkse gedoe tijdelijk de rug toekeert. Maar ook aan de provisorische schuilplaatsen voor vluchtelingen die huis en haard hebben moeten verlaten. Of aan de protestacties waarbij tenten als blokkade fungeren. En aan plaatsen waar militairen te velde overnachten.

Bivak bij Fort aan den Ham roept deze verschillende associaties op.
De lichtjes die uitgaan van de schuilplaatsen vormen daarbij een hoopvolle glimp op een betere toekomst.

Het tijdelijke karakter van Bivak zal accent krijgen door een regelmatige hergroepering van de tenten.

Bivak is een project van de kunstenaars van de Kunstgenieloods in samenwerking met Stichting Fort aan den Ham en Stichting Tengel.

Bivak zal een herkenbaar maar variabel baken gaan vormen voor de activiteiten van de Kunstgenieloods bij Fort aan den Ham.

Oliebollen!

Op 21 december verscheen er in drie landelijke kranten een pamflet over het grootste vluchtelingenkamp in Europa op Lesbos. Het was een pamflet van stichting “Because We Carry”. De situatie in het vluchtelingenkamp is schrijnender dan ooit.
Met oudjaar hebben we oliebollen gebakken en verkocht en daarmee hebben we €400 opgehaald voor de vluchtelingen op Lesbos.

BIVAK genieloods